Thi Công Karaoke Chuyên Nghiệp Đạt Phát

Địa chỉ: 17A Kênh 19 tháng 5, Phường Sơn Kỳ Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 0908337963 Kts Hiếu

Email: dichvukaraoke@gmail.com